Kam se lahko obrnem?
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Inšpektorat Republike Slovenije za delo

Na Inšpektoratu RS za delo pozdravljamo projekte, ki so namenjeni večji osveščenosti delavcev in pripomorejo k poznavanju in spoštovanju delovnopravne zakonodaje v večjem obsegu. S tem pa tudi k pravni varnosti udeležencev razmerij.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje


»Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) je osrednja ustanova na trgu dela. Kot javna služba za zaposlovanje želimo čim bolj učinkovito in uspešno pomagati ljudem pri iskanju primerne zaposlitve ter jih preko različnih aktivnosti na poti do službe opremiti s pravimi orodji za uspešen nastop na trgu, po drugi strani pa pomagati delodajalcem, da najdejo ustrezne kandidate za prosta delovna mesta. Pri tem igra ključno vlogo tudi ustrezno informiranje prek različnih komunikacijskih kanalov, prav zato se je Zavod tudi odločil podpreti projekt ozaveščanja prekernih delavcev. Zavedamo se, da je tovrstnih zaposlitev čedalje več, prav zato se kot strokovna ustanova z bogatimi izkušnjami in rešitvami na področju urejanja trga dela, prizadevamo z različnimi aktivnostmi spodbujati zaposlovanje, urejeno po veljavni zakonodaji ter spodbujati družbeno odgovornost podjetij, da zaposlujejo tudi ranljive, prikrajšane in druge skupine oseb, ki so za delodajalce praviloma manj zanimive. Kdor ima informacijo, ima vse, zato si bomo na Zavodu še naprej prizadevali pri širjenju uporabnih informacij in zamisli.

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam

»V KSS PERGAM se zavedamo izzivov, ki jih za delavce in za celoten trg dela prinaša delo v prekernih oblikah zaposlitve. Za dobrobit vseh delavcev in izboljšanje njihovega položaja si želimo prispevati k večji obveščenosti tako zaposlenih, kot tistih v prekernih oblikah zaposlitve, o njihovih pravicah in k iskanju načinov za dvig pravic slednjih na raven zaposlenih po pogodbah o zaposlitvi. Le organizirani, skupaj, solidarni in močnejši lahko preprečimo nadaljnjo segmentacijo trga dela in izboljšamo položaj delavcev in delavk v različnih oblikah dela!«.

Manpower

Projekt Obrazi prekernega dela ozavešča nekatere družbeno ranljive skupine o njihovih pravicah v odnosu do (potencialnih) delodajalcev. Vse prepogosto se dogaja, da posameznik ne ve, kakšne so njegove pravice in se zato v različnih situacijah ne odzove ustrezno, četudi so njegove pravice kršene. V podjetju Manpower d.o.o. projekt podpiramo, ker verjamemo, da zgolj odkrit in korekten odnos med delojemalcem ter delodajalcem lahko vodi v dolgoročno medsebojno sodelovanje.

Nagovor prekernim delavcem:


Spoštovani,


delo je pravica – in je dolžnost. V okviru projekta Obrazi prekernega dela vam želim, da bi pridobili čim več informacij, ki vam bodo v pomoč v primeru, da ne boste vedeli, kakšne so vaše pravice. Manpower d.o.o. kot ena izmed vodilnih kadrovskih agencij tako v svetu kot Sloveniji povezuje delodajalce z iskalci zaposlitve. Kljub prepogostim zgodbam o izkoriščanju posameznika s strani delodajalca sem še vedno prepričan, da so med nami delodajalci, ki znajo ceniti doprinos posameznika. Morda je največja sprememba, ki se je v globalnem svetu zgodila ta, da je edina predvidljiva stvar prav nepredvidljivost jutrišnjega dne, kar ni nujno slabo. Težko si predstavljam, da bi v današnjem času imeli službo za vse življenje – današnji način življenja se bistveno razlikuje od načina življanja naših staršev, babic in dedkov. Razvoj tehnologije v zadnjih nekaj desetletjih je dodobra spremenil tako naše vsakodnevne navade kot način dela v večini podjetij in organizacij. Vse več podjetij meri učinkovitost svojih zaposlenih, zato se je treba na delovnem mestu dokazovati vsak dan vedno znova.


Vsem obiskovalcem in udeležencem projekta želim, da si najdejo delo – delo, v katerem bodo srečni, saj le srečni in zadovoljni ljudje so pri delu lahko tudi uspešni. Včasih tudi začasne priložnosti vodijo v dolgoročno zaposlitev.

e-Študentski servis
Sindikat Mladi plus

Prekernost je, žal, realnost in praksa današnjega mladega človeka, ki se ji moramo upreti! To lahko naredimo s povezovanjem, informiranjem, opozarjanjem in ozaveščanjem. V kolikor ste Obraz prekernega dela, se spomnite; Skupaj smo močnejši!

Prekernost je, žal, realnost in praksa današnjega mladega človeka, ki se ji moramo upreti! To lahko naredimo s povezovanjem, informiranjem, opozarjanjem in ozaveščanjem. V kolikor ste Obraz prekernega dela, se spomnite; Skupaj smo močnejši!