Partnerji

Za učinkovito izpeljavo projekta »Obrazi prekarnega dela« ter za čim širši doseg našega sporočila smo sklenili partnerstvo z nekaterimi institucijami in organizacijami v Sloveniji, ki igrajo ključno vlogo pri urejanju položaja delavcev, brezposelnih in ostalih, ki opravljajo druga dela. Na projektu »Obrazi prekarnega dela« z nami sodelujejo: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Manpower Slovenija, E-študentski servis, Sindikat Mladi plus.