Opis projekta »Obrazi prekarnega dela«

O projektu

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo že nekaj let opozarja na porast in problematiko prekarnih delavcev. Pojav “novodobnega suženjstva” ima velik vpliv na trg delovne sile in na življenja prekarnih delavcev in njihovih družin. Gibanje želi poleg izboljšanja stanja pravic ter povezovanja prekarnih delavcev le-te ozavestiti o njihovih že obstoječih pravicah. S projektom “Obrazi prekarnega dela” pričenjamo prav tu. Dvigniti moramo informiranost in osveščenost glede problematike, pojasniti  kaj sploh je prekarno delo in kdo je prekarni delavec. Na spletni strani smo zbrali situacije, v katerih se prekarni delavci znajdejo, na koga se lahko obrnejo, ali pa s skupnimi močmi poiščemo najboljšo rešitev.  Spletna stran naj postane stična točka, ki lahko pomaga pri iskanju odgovorov na konkretna vprašanja.

S spletno stranjo ustvarjamo tudi platformo za srečevanje, združevanje in povezovanje. Le tako si bo ta družbeni razred dolgoročno izboljšal položaj na trgu delovne sile in prišel do dostojnega dela.

Cilji projekta

Cilj projekta je predvsem ozaveščanje prekarnih delavcev in ostalih posameznikov o njihovih pravicah, svetovanje ter napotitev na ustrezne institucije. Končni cilj projekta pa je (preko ozaveščanja in združevanja) izboljšanje negotovega in izkoriščevalskega položaja, v katerem se trenutno nahajajo prekarni delavci v Sloveniji. Poleg tega je naš namen prispevati k izenačenju dejanskega stanja glede prekarnih del in zakonske ureditve, ki prekarcem zagotavlja pravice, vendar se te v praksi ne udejanjajo.