Podjemna pogodba ali pogodba o delu

Podjemna pogodba je pogodba civilnega prava, ki jo natančneje opredeljuje Obligacijski zakonik. S podjemno pogodbo se podjemnik zaveže opraviti določen posel kot je izdelava ali popravilo kakšne stvari, kakšno telesno ali umsko delo ipd., naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal. Največkrat se uporablja pri obrtniških delih, popravilih, varstvu otrok, čiščenju prostorov ipd. Podjemna pogodba ne predstavlja delovnega razmerja ampak eno izmed oblik pogodbenega razmerja, ko se podjemnik zaveže za končni izdelek.


Primer iz sodne prakse o podjemen delu

Maša
Maša je opravljala delo čistilke na podlagi podjemne pogodbe. Sodišče je ugodilo njeni zahtevi za priznanje pravic iz delovnega razmerja za čas, ko je delodajalec objavil potrebo po delu čistilke, ki ga je Maša nato dejansko tudi opravljala. Sodišče je obstoj delovnega razmerja ugotovilo na podlagi obstoja dejanskih okoliščin in ne glede na to, kako sta pogodbeni stranki poimenovali svoje razmerje. Sodišče je opozorilo, na to, da ko so podani elementi delovnega razmerja, zakon prepoveduje opravljanje dela, ki nima za podlago pogodbe o zaposlitvi in to ne glede na nesoglasje volj obeh strank za sklenitev pogodbe o zaposlitvi.