Novinarska konferenca ob otvoritvi spletne strani projekta »Obrazi prekarnega dela«

Novinarska konferenca ob otvoritvi spletne strani projekta »Obrazi prekarnega dela«

By In News On 5 oktobra, 2014


V torek, 7. oktobra, bo v Ljubljani na Dalmatinovi 4 novinarska konferenca ob začetku projekta »Obrazi prekarnega dela«. Projekt »Obrazi prekarnega dela« je nastal na pobudo in v organizaciji Gibanja za dostojno delo in socialno družbo, ki je pod okrilje projekta privabilo ključne akterje v Sloveniji na področju trga dela, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, Pergam – Konfederacijo sindikatov Slovenije, Manpower Slovenija, e-Študentski servis ter Sindikat mladi plus. Na novinarski konferenci bo predstavljena vsebina projekta »Obrazi prekarnega dela«, pojasnjeno bo, zakaj je do projekta prišlo, komu je projekt namenjen ter kakšni so njegovi cilji.