Izid zloženke

Izid zloženke

By In Blog On 1 novembra, 2014


Znotraj projekta »Obrazi prekarnega dela« bo izšla tudi Zloženka o pravicah prekarnih delavcev. Zloženka vsebuje definicijo prekarnega dela, kratek opis poglavitnih oblik prekarnega dela, predstavitev pravic, ki jih pri tem posamezniki imajo, ter informacije o tem, na kakšen način se lahko pravice uveljavijo. Zapisana so tudi imena in podatki vseh projektnih partnerjev – zakaj, kdaj in kako se obrniti nanje. Preko partnerjev se bo informacijska zloženka tudi delila.

Želimo si, da bi bila zloženka prva koristna informacija prekarnim delavcem in bi jih vodila v pravo smer pri soočanju s težavami, ki jim jih prinaša delo.


Related Posts