Pravico imam, če jo poznam!

Pravico imam, če jo poznam!

By In Blog On 4 februarja, 2015


Gibanje za dostojno delo in socialno družbo je v okviru projekta Obrazi prekarnega dela izdalo Zloženke o pravicah prekarnih delavcev v nakladi 5000 izvodov. Večina zloženk je bila distribuirana preko kanalov partnerjev v projektu, največ pa smo jih razdelili na regionalnih izpostavah Zavoda RS za zaposlovanje. Če se te dni morda mudite v kateremu izmed zavodov, si vzemite zloženke. V zloženkah lahko najdete na enostaven način opisane situacije, v katerih se lahko znajde prekarni delavec in razložene pravice, ki jih delavec ima po zakonu. Iskreno upamo, da bodo zloženke pripomogle k osveščenosti in doslednejšemu upoštevanju pravic vseh delavcev v Sloveniji. Pravico imam, če jo poznam!


Related Posts