Pravico imam, če jo poznam!

Pravico imam, če jo poznam!

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo je v okviru projekta Obrazi prekarnega dela izdalo Zloženke o pravicah prekarnih delavcev v nakladi 5000 izvodov. Večina zloženk je bila distribuirana preko kanalov partnerjev v projektu, največ pa smo jih razdelili na[...]

read more